Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Khải Hoàn

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Khải Hoàn

0316046233

151/40 Đường TA19, Khu phố 2, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316046233 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Khải Hoàn - còn có tên giao dịch là KHAI HOAN SERVICE TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316301500 - Công Ty TNHH X-Techno Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316303346 - Công Ty TNHH Favyti Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316301980 - Công Ty TNHH Mỹ Linh Plastic Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316301677 - Công Ty TNHH Windgroup Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316302279 - Công Ty TNHH Phúc Thành Land Thành phố Hồ Chí Minh