Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Tháng 10

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Tháng 10

0316045984

số 82 Đường 19, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316045984 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Tháng 10 - còn có tên giao dịch là THANG 10 SERVICE & TRADING JOINT STOCK COMPANY được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316301500 - Công Ty TNHH X-Techno Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316303346 - Công Ty TNHH Favyti Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316301980 - Công Ty TNHH Mỹ Linh Plastic Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316301677 - Công Ty TNHH Windgroup Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316302279 - Công Ty TNHH Phúc Thành Land Thành phố Hồ Chí Minh