Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Và Chất Lượng Helmsman

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Và Chất Lượng Helmsman

0316045913

Tầng 2, Tòa nhà Nahi, số 110 đường Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316045913 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Và Chất Lượng Helmsman - còn có tên giao dịch là HELMSMAN QUALITY AND TECHNOLOGY SERVICES COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316301500 - Công Ty TNHH X-Techno Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316303346 - Công Ty TNHH Favyti Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316301980 - Công Ty TNHH Mỹ Linh Plastic Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316301677 - Công Ty TNHH Windgroup Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316302279 - Công Ty TNHH Phúc Thành Land Thành phố Hồ Chí Minh