Công Ty Cổ Phần Công Ty Cổ Phần Mepos

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Công Ty Cổ Phần Mepos

0316044606

Lầu 7 Twins Tower 11 Building, 85 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316044606 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Công Ty Cổ Phần Mepos - còn có tên giao dịch là MEPOS JOINT STOCK COMPANY được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316308129 - Công Ty TNHH Sunny TTC Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316301123 - Công Ty TNHH Misa Beauty Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0402043892 - Công Ty TNHH Tư Vấn MMQ Thành phố Đà Nẵng
  2. 0316307132 - Công Ty TNHH Lưu Chữ Thành phố Hồ Chí Minh