Công Ty TNHH Pinx

Địa chỉ

Công Ty TNHH Pinx

0316043828

26 Đường 16A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0898423813

Mã số 0316043828 là mã số thuế của Công Ty TNHH Pinx được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316301500 - Công Ty TNHH X-Techno Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316303346 - Công Ty TNHH Favyti Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316301980 - Công Ty TNHH Mỹ Linh Plastic Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316301677 - Công Ty TNHH Windgroup Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316302279 - Công Ty TNHH Phúc Thành Land Thành phố Hồ Chí Minh