Công Ty TNHH Thế Giới D&M Food

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thế Giới D&M Food

0316042944

70 Ðường số 2, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Ðức, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0909160277

Mã số 0316042944 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thế Giới D&M Food - còn có tên giao dịch là D&M FOOD WORLD COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316307132 - Công Ty TNHH Lưu Chữ Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0402043892 - Công Ty TNHH Tư Vấn MMQ Thành phố Đà Nẵng