Công Ty TNHH Khôi Thịnh Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Khôi Thịnh Phát

0316042158

Số 3 Nguyễn Văn Ðậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0909837006

Mã số 0316042158 là mã số thuế của Công Ty TNHH Khôi Thịnh Phát - còn có tên giao dịch là KHOI THINH PHAT COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316427278 - Công Ty TNHH MTV Hà Thị Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316427736 - Công Ty TNHH Sài Gòn Kahp Thành phố Hồ Chí Minh