Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Số 164

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Số 164

0316040464

164 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316040464 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Số 164 được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316301500 - Công Ty TNHH X-Techno Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316303346 - Công Ty TNHH Favyti Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316301980 - Công Ty TNHH Mỹ Linh Plastic Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316301677 - Công Ty TNHH Windgroup Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316302279 - Công Ty TNHH Phúc Thành Land Thành phố Hồ Chí Minh