Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Thanh Kha

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Thanh Kha

0202108214

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202108214 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Thanh Kha được thành lập vào ngày 11/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3801255051 - Công Ty TNHH Zhen Tai Tỉnh Bình Phước
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3200722449 - Công Ty TNHH CHTT Tỉnh Quảng Trị