Công Ty TNHH Bao Bì Long Mã

Địa chỉ

Công Ty TNHH Bao Bì Long Mã

0202108158

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202108158 là mã số thuế của Công Ty TNHH Bao Bì Long Mã được thành lập vào ngày 10/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316904474 - Công Ty Cổ Phần BNPL Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316905679 - Công Ty TNHH KJ Cor Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316905968 - Công Ty TNHH Bio Avn Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316905982 - Công Ty TNHH Titanhomez Thành phố Hồ Chí Minh