Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Thái Bình Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Thái Bình Việt Nam

0202107958

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202107958 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Thái Bình Việt Nam được thành lập vào ngày 09/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3801255051 - Công Ty TNHH Zhen Tai Tỉnh Bình Phước
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3200722449 - Công Ty TNHH CHTT Tỉnh Quảng Trị