Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Khí Công Nghiệp Khí Gas Lê Duy

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Khí Công Nghiệp Khí Gas Lê Duy

0202104160

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202104160 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Khí Công Nghiệp Khí Gas Lê Duy được thành lập vào ngày 15/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316913398 - Công Ty TNHH Astek Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316913616 - Công Ty TNHH Đầu Tư 27 Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316913609 - Công Ty TNHH Đầu Tư 228 Thành phố Hồ Chí Minh