Công Ty TNHH Nhựa Tiến Ích

Địa chỉ

Công Ty TNHH Nhựa Tiến Ích

0202103791

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202103791 là mã số thuế của Công Ty TNHH Nhựa Tiến Ích được thành lập vào ngày 12/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 4101599563 - Công Ty TNHH Intiki Tỉnh Bình Định