Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Lắp Minh Khang

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Lắp Minh Khang

0202103625

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202103625 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Lắp Minh Khang được thành lập vào ngày 12/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3801255051 - Công Ty TNHH Zhen Tai Tỉnh Bình Phước
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3200722449 - Công Ty TNHH CHTT Tỉnh Quảng Trị