Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Hoàng Hải

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Hoàng Hải

0202100222

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202100222 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Hoàng Hải được thành lập vào ngày 19/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316859415 - Công Ty TNHH Khanidy Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316859542 - Công Ty TNHH Lập Việt Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316859408 - Công Ty TNHH Vivata Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316856037 - Công Ty TNHH Bình Chuẩn Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0202104153 - Công Ty TNHH Koaces Vina Thành phố Hải Phòng