Công Ty Cổ Phần Đầu Tư MHR

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư MHR

0202097361

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202097361 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư MHR được thành lập vào ngày 08/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316816034 - Công Ty TNHH Vin Nest Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316815880 - Công Ty TNHH Phần Mềm NXT Thành phố Hồ Chí Minh