Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Dịch Vụ Vận Tải Ngọc Minh Châu

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Dịch Vụ Vận Tải Ngọc Minh Châu

0202095413

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202095413 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Dịch Vụ Vận Tải Ngọc Minh Châu được thành lập vào ngày 03/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316815792 - Công Ty TNHH KTL Vina Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316815785 - Công Ty TNHH Logistic JSD Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316812801 - Công Ty Cổ Phần Amavi Door Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316815390 - Công Ty TNHH Kiến Trúc 919 Thành phố Hồ Chí Minh