Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Security Long Sơn HP

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Security Long Sơn HP

0202095364

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202095364 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Security Long Sơn HP được thành lập vào ngày 03/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502452728 - Công Ty CP Hồ Tràm Marina Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  2. 0316816683 - Công Ty TNHH MTV Shalom Thành phố Hồ Chí Minh