Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Vận Tải Quốc Tế Sao Biển

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Vận Tải Quốc Tế Sao Biển

0202089882

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202089882 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Vận Tải Quốc Tế Sao Biển được thành lập vào ngày 02/03/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316820217 - Công Ty TNHH Gaon Holdings Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316821429 - Công Ty TNHH Opax Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập