Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Khuê Kinh Doanh Dịch Vụ Bể Bơi

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Khuê Kinh Doanh Dịch Vụ Bể Bơi

0202089875

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202089875 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Khuê Kinh Doanh Dịch Vụ Bể Bơi được thành lập vào ngày 02/03/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316820217 - Công Ty TNHH Gaon Holdings Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316821429 - Công Ty TNHH Opax Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập