Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Kết Mới

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Kết Mới

0202088938

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202088938 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Kết Mới được thành lập vào ngày 23/02/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316728973 - Công Ty TNHH A.C And Brothers Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316729127 - Công Ty TNHH Face To Face Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 2500661001 - Công Ty TNHH VLB Tỉnh Vĩnh Phúc
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502448009 - Công Ty TNHH Thép Bảo Hưng Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  2. 0316728980 - Công Ty TNHH MTV Youre Thành phố Hồ Chí Minh