Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Phúc Lâm Tứ

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Phúc Lâm Tứ

0202088455

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202088455 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Phúc Lâm Tứ được thành lập vào ngày 19/02/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316722851 - Công Ty TNHH Shinvina Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0202089748 - Công Ty TNHH Dmax Thành phố Hải Phòng
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập