Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Tân Đức Anh

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Tân Đức Anh

0202086063

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202086063 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Tân Đức Anh được thành lập vào ngày 23/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316729399 - Công Ty TNHH Jumys Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh