Công Ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Minh Thành Long

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Minh Thành Long

0202058059

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202058059 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Minh Thành Long được thành lập vào ngày 19/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316603389 - Công Ty TNHH Techbuysoflware Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0202059687 - Công Ty TNHH SC Newstar Thành phố Hải Phòng
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316602836 - Công Ty TNHH Electric Software Thành phố Hồ Chí Minh