Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Long Cường

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Long Cường

0202050645

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202050645 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Long Cường được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0402065254 - Công Ty TNHH Tâm Vô Ưu Thành phố Đà Nẵng
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập