Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Tiếp Vận Sao Biển

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Tiếp Vận Sao Biển

0202048050

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202048050 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Tiếp Vận Sao Biển được thành lập vào ngày 25/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502438829 - Công Ty TNHH Gmsolar Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập