Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Xây Dựng Việt Khánh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Xây Dựng Việt Khánh

0202047949

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202047949 là mã số thuế của Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Xây Dựng Việt Khánh được thành lập vào ngày 25/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0402065254 - Công Ty TNHH Tâm Vô Ưu Thành phố Đà Nẵng
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502438829 - Công Ty TNHH Gmsolar Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu