Công Ty TNHH Ngọc Đỗ Gia

Địa chỉ

Công Ty TNHH Ngọc Đỗ Gia

0202047882

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202047882 là mã số thuế của Công Ty TNHH Ngọc Đỗ Gia được thành lập vào ngày 25/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316567557 - Công Ty TNHH Egv Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316562647 - Công Ty TNHH New Golden Bridge Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập