Công Ty TNHH Thương Mại Vật Tư Kim Khí Hải Phòng

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Vật Tư Kim Khí Hải Phòng

0202047836

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202047836 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Vật Tư Kim Khí Hải Phòng được thành lập vào ngày 25/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316567557 - Công Ty TNHH Egv Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316562647 - Công Ty TNHH New Golden Bridge Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập