Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Hàng Hải Hải Phòng

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Hàng Hải Hải Phòng

0202047787

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202047787 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Hàng Hải Hải Phòng được thành lập vào ngày 25/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0402065254 - Công Ty TNHH Tâm Vô Ưu Thành phố Đà Nẵng
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502438829 - Công Ty TNHH Gmsolar Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu