Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Làm Sạch Abc Clean

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Làm Sạch Abc Clean

0202046550

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202046550 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Làm Sạch Abc Clean được thành lập vào ngày 16/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0402061323 - Công Ty TNHH CL Fun Food Thành phố Đà Nẵng
  2. 0316506258 - Công Ty TNHH VFX Consulting Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316505857 - Công Ty TNHH GFB Pharma Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập