Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Thủy Sản Minh Hải

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Thủy Sản Minh Hải

0202040319

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202040319 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Thủy Sản Minh Hải được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316424090 - Công Ty TNHH SPW Sun Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316423114 - Công Ty TNHH Powertrade Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh