Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Phạm Thanh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Phạm Thanh

0202040245

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202040245 là mã số thuế của Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Phạm Thanh được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316416702 - Công Ty TNHH Coverat Vina Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316413677 - Công Ty TNHH Amzship Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316420868 - Công Ty TNHH Diệu Khang Thái Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316418442 - Công Ty TNHH Coco Faya Thành phố Hồ Chí Minh