Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Kizado

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Kizado

0202021316

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202021316 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Kizado được thành lập vào ngày 01/04/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3101086545 - Công Ty TNHH Qbec Tỉnh Quảng Bình
  2. 0316308520 - Công Ty TNHH LHP Construction Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316310135 - Công Ty TNHH Tân Phát Đồng Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316299996 - Công Ty TNHH Bảo Gia Anh Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316310858 - Công Ty TNHH Lộc Phát Co Thành phố Hồ Chí Minh