Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Xây Dựng - Cơ Điện Hải Phòng

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Xây Dựng - Cơ Điện Hải Phòng

0202021309

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202021309 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Xây Dựng - Cơ Điện Hải Phòng được thành lập vào ngày 01/04/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3101086545 - Công Ty TNHH Qbec Tỉnh Quảng Bình
  2. 0316308520 - Công Ty TNHH LHP Construction Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316310135 - Công Ty TNHH Tân Phát Đồng Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316299996 - Công Ty TNHH Bảo Gia Anh Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316310858 - Công Ty TNHH Lộc Phát Co Thành phố Hồ Chí Minh