Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Hà Thái Bình

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Hà Thái Bình

0202021274

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202021274 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Hà Thái Bình được thành lập vào ngày 01/04/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3101086545 - Công Ty TNHH Qbec Tỉnh Quảng Bình
  2. 0316308520 - Công Ty TNHH LHP Construction Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316310135 - Công Ty TNHH Tân Phát Đồng Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316299996 - Công Ty TNHH Bảo Gia Anh Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316310858 - Công Ty TNHH Lộc Phát Co Thành phố Hồ Chí Minh