Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xây Lắp Điện Thuận Vinh

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xây Lắp Điện Thuận Vinh

0202021242

Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202021242 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xây Lắp Điện Thuận Vinh được thành lập vào ngày 01/04/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316308520 - Công Ty TNHH LHP Construction Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316310135 - Công Ty TNHH Tân Phát Đồng Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316310142 - Công Ty TNHH Solux Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316299996 - Công Ty TNHH Bảo Gia Anh Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316310858 - Công Ty TNHH Lộc Phát Co Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 3101086545 - Công Ty TNHH Qbec Tỉnh Quảng Bình