Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thương Mại Đông Bắc Trường Sơn

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thương Mại Đông Bắc Trường Sơn

0202016517

Cảng Gia Đức, Thôn 1, Xã Gia Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại:

Mã số 0202016517 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thương Mại Đông Bắc Trường Sơn - còn có tên giao dịch là DONG BAC TRUONG SON TRADING TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY được thành lập vào ngày 27/02/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316231236 - Công Ty TNHH Digi Solution VN Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0202021690 - Công Ty TNHH Ẩm Spa Thành phố Hải Phòng