Công Ty TNHH Sản Xuất Và Chế Biến Thực Phẩm Phương Anh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Chế Biến Thực Phẩm Phương Anh

0109668684

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109668684 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Chế Biến Thực Phẩm Phương Anh được thành lập vào ngày 11/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0109673003 - Công Ty TNHH Tedy Mall Thành phố Hà Nội