Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng TTCP Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng TTCP Việt Nam

0109668645

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109668645 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng TTCP Việt Nam được thành lập vào ngày 11/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0109673003 - Công Ty TNHH Tedy Mall Thành phố Hà Nội