Công Ty TNHH MTV Thường Chiếu Ba Vì

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Thường Chiếu Ba Vì

0109666486

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109666486 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Thường Chiếu Ba Vì được thành lập vào ngày 10/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0109673003 - Công Ty TNHH Tedy Mall Thành phố Hà Nội