Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kim Ngân

Địa chỉ

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kim Ngân

0109666447

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109666447 là mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kim Ngân được thành lập vào ngày 10/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316915596 - Công Ty TNHH Digitaly Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316916945 - Công Ty TNHH Đắc Hòa Phú Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316916952 - Công Ty TNHH Mai Phú Lộc Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316916624 - Công Ty TNHH Maxtech Solution Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316915557 - Công Ty TNHH Cơ Khí Thép QT Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316916575 - Công Ty TNHH MTV G - Nguyễn Thành phố Hồ Chí Minh