Công Ty TNHH Rix Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty TNHH Rix Việt Nam

0109664231

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109664231 là mã số thuế của Công Ty TNHH Rix Việt Nam được thành lập vào ngày 09/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0109673003 - Công Ty TNHH Tedy Mall Thành phố Hà Nội