Công Ty CP Thương Mại Phát Triển Dự Án Bình Minh

Địa chỉ

Công Ty CP Thương Mại Phát Triển Dự Án Bình Minh

0109630680

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109630680 là mã số thuế của Công Ty CP Thương Mại Phát Triển Dự Án Bình Minh được thành lập vào ngày 12/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0109673003 - Công Ty TNHH Tedy Mall Thành phố Hà Nội