Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Bất Động Sản Metrohouse

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Bất Động Sản Metrohouse

0109628138

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109628138 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Bất Động Sản Metrohouse được thành lập vào ngày 11/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0109673003 - Công Ty TNHH Tedy Mall Thành phố Hà Nội