Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi CJ Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi CJ Việt Nam

0109626123

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109626123 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi CJ Việt Nam được thành lập vào ngày 10/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập