Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Công Nghiệp CNC Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Công Nghiệp CNC Việt Nam

0109621365

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109621365 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Công Nghiệp CNC Việt Nam được thành lập vào ngày 06/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0109675681 - Công Ty TNHH Skin Fuel Thành phố Hà Nội
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316913616 - Công Ty TNHH Đầu Tư 27 Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316913609 - Công Ty TNHH Đầu Tư 228 Thành phố Hồ Chí Minh