Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Nhà Hàng Thịnh Vượng

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Nhà Hàng Thịnh Vượng

0109620996

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109620996 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Nhà Hàng Thịnh Vượng được thành lập vào ngày 05/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập