Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nuôi Biển Công Nghiệp Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nuôi Biển Công Nghiệp Việt Nam

0109619334

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109619334 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nuôi Biển Công Nghiệp Việt Nam được thành lập vào ngày 04/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0109628748 - Công Ty TNHH Cho A Thành phố Hà Nội
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập