Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Vintex

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Vintex

0109618179

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109618179 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Vintex được thành lập vào ngày 04/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0109628748 - Công Ty TNHH Cho A Thành phố Hà Nội
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập